Ergo Pers Home
  
taal

  
  
 

 

'Het schilderen is een oog, een verblind oog, dat blijft zien, dat ziet waardoor het verblind wordt'.

Bram van Velde


Roger Raveel (°1921, Machelen aan de Leie) wordt als een van de belangrijkste Belgische kunstenaars na 1950 beschouwd. In zijn werk maakt hij gebruik van een figuratieve beeldtaal, veelal elementen uit zijn onmiddellijke omgeving, hoewel de structuur van zijn werk soms ook uitgesproken abstract kan zijn. Rond 1962 schilderde hij een drieluik 'Neerhof' met in het midden een kooi met levende duif waarmee hij wou een directe dialoog tot stand wilde brengen tussen kunst en werkelijkheid.
In 1966-67 transformeerde hij de keldergangen van het kasteel te Beervelde (bij Gent) tot een picturaal environment. Hierbij kreeg hij de medewerking van Etienne Elias, Raoul De Keyser en Reinier Lucassen.
Aan het eind van de jaren zestig krijgt Raveel interesse voor de diverse grafische technieken, zoals ets, hout- en linoleumsnede, lithografie en zeefdruk, waarmee hij zijn individuele beeldtaal een bredere verspreiding kan geven. Hij maakte meer dan 300 prenten, waaronder verschillende bibliofiele edities in samenwerking met onder anderen Hugo Claus (Genesis, Thuis), Roland Jooris (Het niets, het licht en de dingen, Epifanie) en Jan H. Mysjkin (Hersenslag).

Roger Raveel overleed op 30 januari 2013 op 91-jarige leeftijd.

 
 

Roger Raveel, etsen voor Tegenover het vlak.
Ergo Pers, Octave de Achtste, 2007
  E R G O    P E R S    U I T G A V E N  

 


Roger Raveel, ets voor Tegenover het vlak (detail).
Ergo Pers, Octave de Achtste, 2007

Op zondag 25 maart 2007 verschijnt Tegenover het vlak met tekst en beeld van Roger Raveel. Het boek wordt dan voorgesteld in het Raveelmuseum.
Het boek bevat vijf teksten en drie etsen van Roger Raveel.
Tegenover het vlak verschijnt in een oplage van 100 exemplaren, Arabisch genummerd van 1/100 tot 100/100. Eenzelfde ets is er in drie varianten uitgevoerd:
- in het boek staat een ets in drie drukgangen gedrukt in verschillende grijstinten,
- daarnaast hoort bij elk genummerd boek een suite met een zwart-wit ets en een kleurenets (eveneens verschillende drukgangen).

Alle etsen van de suites werden door Roger Raveel gesigneerd en genummerd. Bovendien signeerde de kunstenaar elk boek in het colofon. Tegenover het vlak is een gezamenlijke uitgave van Ergo Pers en Octave de Achtste. Formaat etsen en boek : 28,5 x 38,5 cm.

 
     
Roger Raveel, houtsnede Hersenslag
Roger Raveel, houtsnede voor Hersenslag.
Ergo Pers 2001.

Hersenslag, gedichten van Jan H. Mysjkin. Roger Raveel creëerde voor dit boek een houtsnede in kleur die in twee variaties uitgevoerd werd.
60 exemplaren gedrukt op BFK Rives.
Bij elk exemplaar hoort een suite met twee door Roger Raveel gesigneerde en genummerde houtsneden. Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door Jan H. Mysjkin en Roger Raveel.

Het thema van de Veronica, de vrouw die het zweetdoek van Christus op de Kalvarieberg aannam was reeds het onderwerp van een schilderij uit 1982.
Uitverkocht.

 

H O U T S N E D E    1      2

 
       
   

Zoals zijn beelden, gedichten van Rutger Kopland met kleuretsen van Raveel.
Een gezamenlijke uitgave van Ergo Pers en Octave de Achtste.

Rutger Kopland schreef vijf gedichten bij het werk van Roger Raveel. De kunstenaar creëerde voor dit boek vijf etsen in kleur.
60 exemplaren gedrukt op BFK Rives.
Bij elk exemplaar hoort een suite met vijf door Roger Raveel gesigneerde en genummerde kleuretsen. Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door Rutger Kopland en Roger Raveel.
Uitverkocht.

 

 

  Roger Raveel, vijf etsen voor Zoals zijn beelden, Ergo Pers, Octave de Achtste, 2004
       
    A R C H I E F  
 

 

 


L I N K S

 

Het Roger Raveelmuseum in Machelen-Zulte dat in 1998 zijn deuren opende is een gedroomde architecturale spiegeling van de artistieke wereld van Raveel: het gebouw van Stéphane Beel vereenzelvigt zich met de geest van het dorp maar neemt er ook afstand van.
Het museum beschikt over ongeveer driehonderd schilderijen, ruim 2500 tekeningen, verschillende objecten en de volledige verzameling grafiek en boeken van Raveel.

In december 2002 verscheen Waarom, een uitgave van De Zachte Klaarte (Henrie Hemelsoet) met een autobiografische tekst en twee etsen van Roger Raveel.

Roger Raveel, Het grafische oeuvre door Octave Scheire, Uitg. Ludion, Gent 2005.
Alle grafische werken en bibliofiele uitgaven worden hierin gecatalogeerd met technische beschrijving en afbeelding.

 

 
   

 

 

 

 
     
Z O A L S   Z I J N   B E E L D E N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © ergo pers 2003
site design by Zeuxis