Ergo Pers Home
 

 
 
         
         


 

 

 

 


 

Gerrit Kouwenaar, Une odeur de plumes brûlées, Comp'Act, Parijn 2003

 

 

 

 

  

 

 

 

Gerrit Kouwenaar is de éminence grise van de Nederlandse poëzie. Hij werd geboren te Amsterdam op 9 augustus 1923 en was lid van de Experimentele Groep in Holland, de Nederlandse vleugel van Cobra.
Voor zijn poëtisch oeuvre ontving hij behalve alle belangrijke Nederlandse prijzen ook de driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren.

 

 

 

E R G O    P E R S    U I T G A V E N

 

totaal witte kamer / chambre totalement blanche, tweetalige uitgave van gedichten van Gerrit Kouwenaar met een ets en een blinddruk van Constant.
De vertaling is van Pierre Gallissaires en Jan H. Mysjkin.

Van dezelfde vertalers verscheen in 2003 ook Une odeur de plumes brûlées, een eerste Franse bloemlezing uit het werk van Kouwenaar.

Gerrit Kouwenaar, Une odeur de plumes brûlées, Comp'Act, Parijs 2003.


T E K S T

Een gesprek

A.L. Sötemann Verzen als leeftocht. Over Gerrit Kouwenaar.

 

B I B L I O G R A F I E

C O N S T A N T

 

 

   

 

 

 

copyright © ergo pers 2003
site design by Zeuxis