Ergo Pers Home
  

  
  
 
 
Thierry Decordier, kaft, eerste drukproef
Kaft, eerste drukproef
Thierry Decordier, kaftontwerp Mijn Handen
Ontwerp voor kaft
Mijn Handen
, tekening, inkt op papier, privécollectie Gent
In 1994 verzorgde Rein Ergo in opdracht van uitgeverij Hayen de uitgave van Mijn Handen, twee gedichten van Thierry De Cordier°. En in 1995 de luxe-editie van Mes écrits de Cuisine, Vol. 2.
Van een klein fragment hieruit, Une Lettre, werden voor het plezier van de kunstenaar vier proefdrukken bewaard.
Thierry De Cordier (°1954) heeft in enkele decennia tijd een complex introspectief oeuvre opgebouwd. Het boek is daar een essentieël deel van. Hij is een ‘literair’ kunstenaar die gebruikt maakt van alle mogelijke taal- en expressievormen om zijn melancholisch en sardonisch wereldbeeld gestalte te geven. Het boek als kunstwerk.

In 2015 maakte Thierry De Cordier deel uit van Main d'oeuvre, een tentoonstelling in het Roger Raveelmuseum die 20 jaar Ergo Pers in beeld bracht.
 
Thierry Decordier, titelpagina Mijn Handen
Thierry Decordier, colofon Mijn Handen
     
Titelpagina

Colofon

 

     
Thierry Decordier, Mes écrits de Cuisine, kaft
Thierry Decordier, Mes écrits de Cuisine, titelpagina
     
Thierry De Cordier, Mes écrits de Cuisine, Vol 2, Hayen, Brussel, 1995.
Kaft en titelpagina, druk Rein Ergo.
     
Thierry Decordier, Mes écrits de cuisine Vol.2, 1995


Thierry De Cordier, Mes Écrits De Cuisine, ou qqs. écrits, en philosophique' du dimanche et autres poètries... (Vol.2), prototype, Hayen, 1995

Exemplaar I/IXXX, privé collectie.
Dit exemplaar is het enige niet gebonden exemplaar. Het werd bewaard als een prototype voor de afwerking. Het bevat alle ongebonden bladen, twee extra schutbladen met aangegeven looprichting, en vier linosneden van Thierry Decordier.

Thierry Decordier, Mes Écrits De Cuisine (Vol.2), prototype, Hayen, 1995   Thierry Decordier, Mes Écrits De Cuisine (Vol.2), prototype, Hayen, 1995  
       
Thierry Decordier, Mes Écrits De Cuisine (Vol.2), prototype, Hayen, 1995   Thierry Decordier, Mes Écrits De Cuisine (Vol.2), prototype, Hayen, 1995  
       
Thierry Decordier, Mes Écrits De Cuisine (Vol.2), prototype, Hayen, 1995   Thierry Decordier, Mes Écrits De Cuisine (Vol.2), prototype, Hayen, 1995  
       
Thierry Decordier, Mes Écrits De Cuisine (Vol.2), prototype, Hayen, 1995   Thierry Decordier, Mes Écrits De Cuisine (Vol.2), prototype, Hayen, 1995  
       
° De Cordier koestert een romantisch kunstenaarschap in de 20e-21e eeuw en beseft tegelijk hoe wereldvreemd dat (geworden) is. Je vindt in zijn werk motieven als de vlucht uit de wereld ("Je n'ai absolument rien à voir avec le XXème siècle"), de eenzaamheid (geïsoleerde observatiepost in de natuur) en het verlangen een individu te zijn (de ouderwetse handgeschreven brieven in blauwe inkt vanuit Schorisse). Zijn 'Weltschmerz' uit zich in overwegend donkere kleuren (blauw, grijs en vooral zwart).
De Cordier creëert sculpturen, schilderijen en tekeningen. Daarnaast maakt ook schrijven een fundamenteel onderdeel van zijn werk uit. Hij schrijft altijd in het Frans, de taal van zijn moeder.
De tekeningen van Thierry De Cordier vormen het hart van zijn denken en handelen - de keuken van de kunstenaar. Ze laten (letterlijk) de schriftuur van de kunstenaar zien. De Cordier schrijft al tekenend en tekent al schrijvend. De tekeningen en teksten en sculpturen zijn boodschappen van de kunstenaar aan zichzelf: vermaningen, zelfbespiegelingen, relativeringen, bedoeld om zichzelf en anderen beter te begrijpen.
Voor zijn sculpturen gebruikt hij o.a. afvalmateriaal (verweerde houten balken, ijzer, isolatoren, mensenhaar), gips, leisteen en teer. Hij maakt er raadselachtige constructies mee, die soms de gestalte aannemen van een mens of dier (vogelverschrikker). Taal speelt in zijn werk een grote rol: als vaak moeilijk ontcijferbaar bijschrift, als oproep en ironisch commentaar.