Ergo Pers Home
 

 
 

 

 

Erwin Mortier (1965) debuteerde in 1999 met de roman Marcel. In 2000 verscheen zijn tweede roman, Mijn tweede huid. In 2002 volgde de derde roman Sluitertijd en de essaybundel Pleidooi voor de zonde. Voor de dichtbundel Vergeten licht (2001) ontving Erwin Mortierde C. Buddingh’-prijs.
In het juryrapport werd Mortier geloofd om de ambachtelijke voldragenheid van de bundel. 'De ogenschijnlijk gewone, maar bij nader toezien zeer ingedikte en precieze taal van deze gedichten moet langzaam tot stand gekomen zijn: Mortier kauwt op zijn woorden en proeft ze. Groot is zijn aandacht voor klankwaarde en ritme'.
Sedert 2005 is Erwin Mortier stadsdichter van Gent.
In dat jaar verscheen ook nog Uit één vinger valt men niet, gedichten bij foto's van Lieve Blancquaert.

Voor de Stad en de Wereld met negen gedichten van Erwin Mortier en vier etsen van Jan Decleir verscheen op 2 juni 2006 als gezamenlijke uitgave van Ergo Pers en De Slegte Antwerpen.
Voor de Stad en de Wereld verscheen in een beperkte oplage van 54 exemplaren genummerd van 1 tot 54. Bij elk exemplaar hoort een suite met één origineel handgeschreven gedicht van Erwin Mortier en vier door Jan Decleir getekende en genummerde etsen.
De tekst werd gezet uit Simoncini Garamond corps 12 en op Hahnemühle 150 g. gedrukt door Rein Ergo. De etsen werden gedrukt door Henrie Hemelsoet. Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door de auteur en de kunstenaar. Prijs 400 €.

 

E T S E NHet vers ‘Mit Brennender Sorge’ werd geschreven als stadsgedicht voor de stad Antwerpen. Het vers ‘Algemene Mobilisatie’ werd geschreven voor de Dag van de Extreme Armoede, op 17 oktober 2005. Andere gedichten zijn Bericht aan de bevolking, Wijziging van uitzenduur, De rechtvaardige rechters, Humani Corporis, Vrede zij met U en Een brief voor Jan.

 

 
 
Jan Decleir, serie etsen uit Voor de Stad en de Wereld
 
 

 

Naast deze editie verscheen bij De Slegte Antwerpen ook een reguliere, ongenummerde editie, waar naast elk gedicht ook een handschriftversie van het gedicht “in statu nascendi ” is opgenomen.

 

 
 

Over Mit Brennender Sorge:

Het vers 'Mit Brennender Sorge' vormt het slotgedicht van 'Voor de Stad en de Wereld', de nieuwe dichtbundel van Erwin Mortier. In negen gedichten kondigt daarin een anonieme stem een nakende gebeurtenis aan, waarvan niet duidelijk is of zij rampspoed dan wel voorspoed zal brengen, of beide. De verzen geven allen uitdrukking aan gevoelens van onrust of berusting bij komende veranderingen. Het slotvers, een aanroeping van de taal, is zowel een lofprijzing voor het woord als een smeekbede tot het 'gif van de poëzie' om de mens niet 'dicht te vriezen' in de 'harde, knarsende wereld', maar om hem vrij te houden voor wat kan nomen en hem te bevrijden uit stigmatisering, vooroordeel, niet het minst drang van de mens om zichzelf of anderen in sluitende definities te huisvesten.

De Titel 'Mit Brennender Sorge', verwijst naar de titel van de encycliek waarin paus Pius XI in 1937 zijn bezorgdheid uitdrukte over de gang van zaken in nazi-Duitsland. Het is de tot nu enige encyciek geschreven in een andere taal dan het Latijn. Het vers 'Mit Brennender Sorge' is een 'poëtisch geschenk' van de Gentse stadsdichter aan zijn zusterstad aan de Schelde. Bij de voorstelling van Mortiers nieuwe bundel op 2 juni neemt Antwerps stadsdichter Bart Moeyaert het gedicht officieel in ontvangst.
[Lees het gedicht]

Website van Erwin Mortier

 

 

 

 

 

  copyright © ergo pers 2003
site design by Zeuxis

 

 

<