Ergo Pers Home
  
 

  
  
 
Nieuwenhuis

L I T E R A T U U RBelangrijke catalogi, waaronder een oeuvrecatalogus van het grafisch werk (voorjaar 2004), verschenen bij Cercle d'art te Parijs.

 

 

E R G O    P E R S    U I T G A V E


Gerrit Kouwenaar totaal witte kamer / chambre totalement blanche, vertaald uit het Nederlands door Pierre Gallissaires et Jan H. Mysjkin. Tweetalige uitgave met een ets en een blinddruk van Constant, Ergo Pers, Gent, december 2003.

  
   

Constant 1920-2005. Een nabestaan verscheen in december 2005 als 24ste deel in de Huis CIos-reeks. Uitgangspunt voor deze tekst vormden het herdenkingswoord dat Nic. Tummers uitsprak tijdens de uitvaartplechtigheid van Constant op Zorgvlied in Amsterdam, de herinneringen die hij heeft aan hun samenwerking en de briefwisseling die zij voerden.

HUIS CLOS, Oude Tonge
(Piet Gerards en Peter Schobben)

   

 

 

 

 

 

N E W    B A B Y L O N

 

In zijn polemische en voorspellende waarde is New Babylon wellicht een van de sterkste architectuurmodellen van deze eeuw. De ambitie om een nieuwe, perspectivische kijk op de wereld - met al de ideologische, sociale, politieke implicaties ervan -tastbaar te maken blijft actueel en was onlangs te zien in Witte de With, Documenta 2002 en het Rijksmuseum Twenthe (2003).

Een gedetailleerde chronologie van het project, en een nabeschouwing van Constant biedt Constant's New Babylon. The Hyper-Architecture of Desire (Mark Wigley, 1999).
Marc Wigley was ook curator van de gelijknamige tentoonstelling in Witte de With in Rotterdam.

Over het Internationaal Situationisme in het algemeen en Constants Nieuw Babylon in het bijzonder zijn een paar sites de moeite van het bezoeken waard:
Nothingness.org, geeft een goed overzicht en publiceert een aantal Situationistische artikelen.
Ook Situationist International Online geeft o.a. een chronologie en heel wat onuitgegeven vertalingen van situationistische teksten.
Not Bored, is een uitgebreide overzichtssite over het Situationisme en het Lettrisme en bevat ook een verzameling teksten van Constant over Nieuw Babylon.

Ook vertalingen van manifesten van Constant en Jorn :

Manifesto of the Dutch Experimental Group - Constant 1949

Forms Conceived as Language - Jorn

Our Own Desires Build the Revolution - Constant

The great game to come, 1957.

On Our Means and Our Perspectives, 1958.

The Amsterdam Declaration, 1958 [with Guy Debord]

Another city for another life, 1959.

First proclamation of the Dutch Section of the SI - A. Alberts, Armando, Constant, Har Oudejans, 1959

New Urbanism, 1966

New Babylon: the World of Homo Ludens, 1965? 1970?

New Babylon, 1974.

New Babylon - The situationist city -
stedenbouw als eenheid en kritiek

New Babylon - the value of dreaming the city of tomorrow :
symposium in the Faculty of Architecture TU Delft (2000).


  
      
  S C H I L D E R I J E N   
  Cobra Museum voor moderne kunst Amstelveen  
  


 

 

  
C O N S T A N T

T O T A A L    W I T T E    K A M E R    /   C H A M B R E    T O T A L E M E N T    B L A N C H E

 

 

  

 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © ergo pers 2003
site design by Zeuxis