Ergo Pers Home
  
 

  
  
 
De dingen 
 Met Vijf sapates – een sapate is een waardevol geschenk in een waardeloze verpakking – van Francis Ponge is de Ergo Pers er alweer in geslaagd een boek te maken dat alle kwaliteiten in zich verenigt. Ponge dicht over de dingen, neemt ze au sérieux, kruipt er als het ware in en schrijft een apologie van de materiële wereld. In die zin is hij een ecologische dichter. Ponge toont de natuurlijkheid van de dingen, hun noodzakelijkheid. Hij spreekt over de materialiteit. Op die manier wordt een bibliofiele uitgave van het resultaat van deze aandacht voor het aardse de normaliteit zelve: het manuele uitgeefwerk is al even bekommerd om het detail, het onooglijke. Degelijk vormgegeven boeken met een waardevolle inhoud zijn nog altijd de essentie van de cultuur. Enerzijds de aandacht voor het geestelijke leven, anderzijds de zorg voor het materiële. Kunst bestaat maar door een drager. Het canvas van het doek is niet minder waard dan de afbeelding. Schoonheid kan niet zonder stank. De tekst van Ponge staat afgebeeld in het midden van het blad. De marges – het wit – eisen hun rechten op. De bemboletter is licht weergegeven; het is geen allesbepalend zware, kloeke letter. Bij de woorden van Ponge werden etsen van Lucassen gevoegd. Samen met Raveel, De Keyser en Elias vormde Lucassen de zogenaamde 'nieuwe visie'. Intussen is hij geëvolueerd naar een Picabia-achtige beeldentaal. Maar waar Picabia de ultieme vrije geest was en van de ene stijl naar de andere fladderde, tracht Lucassen een wereld op te roepen voorbij het rationele, voorbij het direct waarneembare. Zijn beelden roepen primitieve volken en denkwijzen op. Hij verwijst naar het antropologisch verleden maar ook naar het kunsthistorisch verleden en net zoals elke kunstenaar toont hij ook onze paradoxen. Het is binnen de culturele – en dus bij uitstek rationele – wereld dat de kunstenaar zijn hunker naar een ander leven moet situeren. Hoe groot het formaat van dit boek ook is, toch is het bescheiden omdat zowel de tekst als het beeld verborgen blijven. Hier moet schoonheid behoedzaam benaderd worden. Want is ook dat niet schoonheid: vanuit de duisternis een helderheid aanschouwen? Het bibliofiele wordt immers ook – naast het altijd min of meer zichtbaar blijvende manuele werk en de aandacht voor het tastbare – gekenmerkt door de behoedzaamheid, het voorzichtige, het schuwe, de stilte en de zorgzaamheid. Door een tekst van een schrijver en een beeld van een kunstenaar samen te brengen is een ander, derde, kunstwerk tot stand gekomen. Een boek. 
  
 Johan Velter in Perifeer, De Poëziekrant 26/3, mei-juni 2002 
 

 

 

 copyright © ergo pers 2003
site design by Zeuxis