Ergo Pers Home
  
 

  
  
 

 

    Miriam Van hee
Miriam Van hee, januari 2013
[foto Michiel Hendryckx]Miriam Van hee (1952) schrijft al meer dan dertig jaar poëzie. In haar werk spelen melancholie en ontheemding een grote rol. Haar bundel Winterhard (1988) werd bekroond met de Jan Campertprijs. In 1998 ontving ze voor Achter de bergen de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap. In 2002 verscheen De bramenpluk. Voor de Franse vertaling van deze bundel ontving ze de Europese poëzieprijs Poesias. Voor Buitenland (2007) werd haar de Herman de Coninckprijs toegekend. Jacques De Decker noemde haar in het Franstalige ‘Magazine Littéraire’ dé poëtische ontdekking vebsite | http://www.bytebier.com/an de laatste jaren.
Zes jaar na Buitenland verschijnt bij De Bezige Bij een nieuwe dichtbundel, ook daar valt het licht. Bij Ergo Pers verschijnt een gelijknamige bibliofiele editie met etsen van Jean-Marie Bytebier.
 

Bundels


 

Het karige maal, 1978, Masereelfonds
Binnenkamers en andere gedichten, 1980, Masereelfonds
Ingesneeuwd, 1984, De Bezige Bij
Winterhard, 1988, De Bezige Bij
Reisgeld, 1992, De Bezige Bij
Achter de bergen, 1996, De Bezige Bij
Het verband tussen de dagen. Gedichten 1978-1996, 1998, De Bezige Bij
De Bramenpluk, 2002, De Bezige Bij
Buitenland, 2007, De Bezige Bij

Ook daar valt het licht, 2013, De Bezige Bij [bibliofiele editie, Ergo Pers]


 

 

   In 2013 verschijnt ook daar valt het licht, een livre de peintre met gedichten van Miriam Van hee. Die bibliofiele uitgave bevat niet alleen teksten van haar, maar ook etsen van Jean-Marie Bytebier.
Het boek wordt voorgesteld op 20 september 2013 in het Poëziecentrum Gent.

Ook daar valt het licht verscheen in een beperkte oplage van 26 voor de handel bestemde exemplaren, Arabisch genummerd van 1 tot 26.
Bij elk boek hoort een suite met vier door Jean-Marie Bytebier getekende en genummerde etsen. Elk boek werd in het colofon gesigneerd door de dichter en de kunstenaar.

   
   

Jean-Marie Bytebier, reeks van vier etsen voor ook daar valt het licht    Buitenland

zomereinde aan de leie

dit is wat een schilder zou zien:
de gebleekte graskant, kastanjes
en linden, het warme maar heengaande
licht van de avond en tegen de haag
op de andere oever een loper, en zijn
gedachten, hoe schilder je die
en boven het water de meeuwen
en tussen het licht- en het donkerder groen
de plecht van een jacht, het schuiven
der dingen, de richtingen

het water zelf kun je hier waar wij zitten
niet zien en ik vraag me nog af hoe je
afstanden schildert, steeds lichter misschien
tot je wit overhoudt, en hoe het verleden
toen jij daar nog liep

hoe schilder je dat je nooit weer
daar zult lopen, tegenstribbelend
aan je vaders hand

uit: 'Buitenland', De Bezige Bij, 2007, p. 8

 

De Herman de Coninckprijs voor poëzie ging in 2008 naar Miriam Van hee. Zowel de vakjury als het publiek koos voor het werk van de Gentse dichteres. De vakjury die bestond uit Lieve Coppens, Friedl' Lesage, Piet Piryns, Marc Reynebeau en Sigrid Spruyt, noemde Buitenland een prachtige, subtiel gecomponeerde bundel van een erg hoge kwaliteit'.(...)
Voor 'Zomereinde aan de Leie', uit diezelfde bundel, kreeg Van hee ook de Publieksprijs voor het beste gedicht.
'De bekroonde bundel bevat thema’s die ook al in vorig werk van deze dichter aan bod kwamen, echter zonder in herhaling te vallen. De gedichten verwijzen naar een schijnbaar alledaagse, herkenbare werkelijkheid. Een intieme werkelijkheid die met herinneringen,
geheimen, eenzaamheid te maken heeft en met een zoeken naar een vroeger verband. Hoeintens er ook wordt gezocht, het is een zoeken zonder te vinden. Maar dat gebeurt op zo’n heldere, vertederende manier dat het de lezer aangrijpt en ook moed doet vatten. De toon is mijmerend, fluisterend, licht melancholisch, maar nooit bitter of zwaarmoedig. De dichter reist en wandelt heel wat af in deze bund el. Maar hoe concreet en beeldrijk de plekken en landschappen ook zijn, het is toch vooral een reis heen en weer door de tijd.
Dat gegeven - het verstrijken van de tijd en hoe de taal er een extra dimensie aan kan geven- komt vaak terug in deze bundel. Sommige gedichten suggereren zelfs dat taal de tijd kan opheffen. Deze gedachte stemt niet alleen hoopvol, maar levert ook echte pareltjes van gedichten op'.


Vertalingen

La cueillette des mûres
, Le Castor Astral

Der Zusammenhang zwischen Tagen, De Bezige Bij