E R G O  P E R S  Artists' Books  Hemel en aarde. De schepping. Met gedichten en drie lithografieën van Armando.

 
<

>

 
 
               
 
 
Armando, lithografie voor Hemel en aarde. De schepping,
Ergo Pers 2007